082 723 9999

Hội thảo tại huyện Buôn Đôn và khu đất 2,6ha được giao để xây dựng nhà máy!

Hội thảo tại huyện Buôn Đôn và khu đất 2,6ha được giao để xây dựng nhà máy

SCIENCE AND TECHNOLOGY ENTERPRISES
OPTO GROUP JOINT STOCK COMPANY

Website: www.lodotrac.asia – www.opto.vn
Hotline: 082 723 9999 – Tel: 024 3901 3333
Gmail: tuannv@opto.com.vn
Đ/C: Số 277 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EN
VI EN